Las Vegas Dice "D"
Item #
Title
Scan
Description
Price
L1454
Desert Inn
Rare roadsign variant  

$175

L1455
Desert Inn
more common roadsign variant

$60

L1457
Desert Inn
early 1950's
$100
L1472
Desert Inn
scarce owl logo
$175
L1473
Desert Inn
scarce greyhound logo
$200
L1474
Desert Inn
scarce lighthouse logo
$175
L1479
Desert Inn
scarce harp logo
$150
L1487
Desert Inn
scarce pistol logo
$150
L1490
Desert Inn
scarce anchor logo
$150
L1495
Desert Inn
$30
L1496
Desert Inn
H H stands for owner at the time Howard Hughes
$50
L1471
Desert Inn
WC on two side logo is for Wilbur Clark 
$50
L1497
Desert Inn
$35
L1502
Desert Inn
Not Available
L1510
Desert Inn
$7
L1511
Desert Inn
$7
L1515
Desert Inn
$75
L1519
Desert Inn
$20
L1521
Desert Inn
$20

Page 2